Moduły

Dodatkowe moduły:


Administracja

Opis:

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest proste i szybkie udostępnienie interfejsu programowania aplikacji (API) dla innych serwisów lub aplikacji.

Aby skorzystać z autoryzacji API, konieczne jest posiadanie Bearer Token, który jest zawsze wymagany do uwierzytelnienia.

Po zainstalowaniu modułu umożliwiającego udostępnianie API, zostanie on automatycznie wykryty, co pozwala na precyzyjne określenie adresu URL oraz danych, które będą udostępnione. Dzięki temu można zapewnić bezpieczny i kontrolowany dostęp do zasobów aplikacji dla innych serwisów lub użytkowników.

Opis:

Dzięki tej funkcji użytkownik może dowolnie dostosować harmonogram uruchamiania zadań CRON do swoich potrzeb i preferencji. Może wybrać, które zadania mają być wykonywane co jaki czas, co pozwala zoptymalizować czas i zasoby serwera. Dodatkowo, łatwe zarządzanie zainstalowanymi modułami oraz ich harmonogramami CRON sprawia, że użytkownik ma pełną kontrolę nad nimi.

Możliwość automatycznego wyświetlania wszystkich zadań CRON zainstalowanych modułów pozwala na szybkie sprawdzenie i monitorowanie ich stanu, co z kolei ułatwia użytkownikowi śledzenie ich wykonywania i ewentualne naprawienie problemów.

W rezultacie, personalizacja harmonogramu uruchamiania CRONów za pomocą tej funkcjonalności może przyczynić się do poprawy wydajności i efektywności działania wszystkich zainstalowanych modułów, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania systemu.


FRONT

-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • FRONT - Użytkownicy

-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • FRONT - Użytkownicy

-- jeszcze brak opisu --

Inne

-- jeszcze brak opisu --

Integracje

Wymagane moduły:
 • Stowarzyszenie - Hodowle

-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --

LcCms

-- jeszcze brak opisu --

Mechanizmy

-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • Struktura serwisu - Strony

-- jeszcze brak opisu --

Sklep

Wymagane moduły:
 • FRONT - Użytkownicy
 • Sklep - Produkty

-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • Integracje - Płatności

-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • Sklep - Dostawa

-- jeszcze brak opisu --

Stowarzyszenie

Wymagane moduły:
 • Treści - Artykuły
 • FRONT - Użytkownicy

-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • Stowarzyszenie - Hodowle

-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --
Wymagane moduły:
 • Stowarzyszenie - Hodowle

-- jeszcze brak opisu --

Struktura serwisu

-- jeszcze brak opisu --

Treści

-- jeszcze brak opisu --
-- jeszcze brak opisu --